Rehabilitació d’una masia d’estil rústic català

Aquest projecte es va executar en una meravellosa casa amb estil rústic típic català situada al poble de Salelles. Es va realitzar la reforma íntegra de tots els interiors i de les quatre façanes exteriors de la casa.

Els paraments interiors estan arrebossats amb morter a la calç, els paviments interiors de gres d’Aragó, i els revestiments són porcellànics. Durant l’execució, es va fer el repicat de totes les façanes exteriors de forma manual i es va reomplir o reajuntar la pedra exterior per aconseguir un acabat perfecte. Finalment, es va construir una petita pèrgola a l’entrada de la casa combinant fusta, tova catalana i teula àrab.