Rehabilitació històrica de la façana de Món Sant Benet

ARTECO va executar tots el treballs de rehabilitació dels exteriors, en concret de la façana principal, de l’edifici del Pont Vell del Món Sant Benet, situat a la localitat de Sant Fruitós de Bages (Bages).

Es va fer el repicat artesanal de tota la façana exterior de l’edifici, i una micro projecció i sorrejat (una per una) de les pedres resseguint el seu relleu. Es van reomplir tots els forats amb pedres que faltaven i que havien caigut amb el pas del temps. El projecte també contemplava reomplir totes les juntes entre pedra i pedra amb morter a la calç. Les pedres es van rascar i polir una per una. Un cop acabada, la façana es va sanejar amb aigua a pressió i líquid desincrustant per una correcta neteja. També es van col·locar els nous canals d’evacuació d’aigües pluvials.