Adeqüació d’una nau industrial

Projecte centrat en l’adequació de les noves oficines de la companyia per a rebre visites dels clients, la construcció de nous vestuaris i una oficina de recanvis.

Els paviments i els revestiments interiors són de porcellànic rectificats. Els tancaments de divisions combinen obra, pladur i vidre.