Adeqüació d’unes oficines

Projecte d’adequació d’unes oficines noves per adaptar l’espai per tal de rebre visites dels clients i del proveïdors.

Els paviments i els revestiments interiors són de porcellànic rectificat. Els tancaments de les divisions combinen obra, pladur i vidre.